bài thuốc chữa bệnh từ củ đinh lăng

Mẹo ngâm rượu đinh lăng để có một vị thuốc tuyệt vời

Tuyển chọn những đoạn rễ nạc nhất của cây đinh lăng rồi rửa sạch hết đất cát bám trên nó (có thể dùng máy cao